امروز: جمعه 31 شهریور 1402
خبر اتفاقی

نصب شعار سال 1402 در سطح شهر قصرشیرین توسط واحد روابط عمومی شهرداری قصرشیرین