با اعطای حکمی از سوی سردار اشتری فرمانده ناجا، سرهنگ " عنایت فلاحی " به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان مرزی قصرشیرین منصوب شد.

به گزارش الوند خبر، سرهنگ فلاحی قبل از فرماندهی انتظامی قصرشیرین در سمت رئیس پلیس پیشگیری انتظامی شهرستان کرمانشاه مشغول به خدمت بوده است.

 

پیش از این سرهنگ حسین براری به مدت سه سال در این سمت مشغول به خدمت بود که به عنوان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کنگاور معرفی شد.