نصب شعار سال 1402 در سطح شهر قصرشیرین توسط واحد روابط عمومی شهرداری قصرشیرین