امام خمینی⁦⁦:

کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند. چرخ‌‎ ‌‏عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک‌‎ ‌‏ملت، مرهون کار و کارگر است.

یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کار و کارگر بر تمامی تلاشگران عرصه کار و تولید مبارک باد

تبریک ویژه به همکاران خدوم و کارگران زحمتکش در شهرداری قصرشیرین که جهت پاکیزگی و آبادانی شهر تلاش شبانه روزی دارند.