امروز: جمعه 10 آذر 1402

در راستای تحقق خدمات دولت الکترونیک، برای اولین بار در کشور میتوانید از طریق این سامانه اقدام به پیگیری نامه های اداری ارسال شده به شهرداری قصرشیرین، بنماید.

ورود به سامانه پیگیری نامه نگاری (درحال راه اندازی)