امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

ورود وزیر کشور به قصرشیرین

 دکتر وحیدی، وزیر کشور صبح دوشنبه با هدف بررسی میزان آمادگی و بررسی زیرساخت های مرز بین المللی خسروی برای اربعین حسینی، وارد شهرستان قصرشیرین شد.

دکتر میراحمدی، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و سردار گودرزی، فرمانده مرزبانی کشور هم وزیر را در این سفر همراهی می کنند.