نهم اردیبهشت ماه روز شوراهای اسلامی گرامی باد.

 بدینوسیله سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای اسلامی شهر را به شما شوراهای شهر محترم شهر قصرشیرین تبریک عرض نموده و بر خود وظیفه میدانم از پیگیری، تلاش، مساعدت و راهنمایی های ارزنده شما در پیشبرد اهداف شهر و شهرداری که یقیناً حاصل همدلی و همکاری مضاعف بین اعضای شورای اسلامی شهر بوده است تقدیر و تشکر نمایم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قصرشیرین