امروز: پنج شنبه 24 خرداد 1403

 

 

 

نهم اردیبهشت ماه روز شوراهای اسلامی گرامی باد.

 بدینوسیله سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای اسلامی شهر را به شما شوراهای شهر محترم شهر قصرشیرین تبریک عرض نموده و بر خود وظیفه میدانم از پیگیری، تلاش، مساعدت و راهنمایی های ارزنده شما در پیشبرد اهداف شهر و شهرداری که یقیناً حاصل همدلی و همکاری مضاعف بین اعضای شورای اسلامی شهر بوده است تقدیر و تشکر نمایم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قصرشیرین