نمای زیبا از پارک بسیج و سفره هفت سین زیبای شهر قصرشیرین که توسط کارکنان و شهردار خدوم و مردمی شهر قصرشیرین طراحی و اجرا شد و مورد توجه و استقبال مردم شهرستان و مهمانان نوروزی قرار گرفت.