امروز: جمعه 10 آذر 1402

نصب مخزن سپتیک آماده درمحل سرویس های بهداشتی سه راهی نصرآباد و ترمینال اول شهر توسط پرسنل زحمت کش شهرداری قصرشیرین