نصب بنرهای راهنما در جایگاه Cng و پارک بسیج  جهت راهنمای مهمانان نوروزی توسط واحد روابط عمومی شهرداری قصرشیرین