امروز: پنج شنبه 24 خرداد 1403

به گزارش روابط عمومی شهرداری قصرشیرین ، دکتر حیدری شهردار قصرشیرین با اشاره به طراحی، ساخت و نصب المان نوری در میدان امام خمینی ( ره) گفت : المانهای شهری به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای شهر می تواند نقش به سزایی در ایجاد روابط عاطفی افراد با فضاهای شهری و به تبع آن ارتقای سرزندگی و پویایی این گونه فضاها ایفا نماید. دکتر حیدری افزود : طراحی ، ساخت و نصب المان نوری تحت عنوان ستاره دنباله دار - در میدان امام خمینی ( ره) - ورودی شهر - توسط نیروهای خلاق و زحمتکش شهرداری با هدف صرفه جویی در مصرف هزینه ها طراحی ، اجرا و نصب گردید . وی اظهار داشت : المان های شهری بخش مهمی از فرایند طراحی فضای شهری هستند که با طراحی های متفاوت و متنوع در سطح شهر و با توجه به مفاهیم خاص و تأثیرگذار بر سیمای شهر و روان شهروندان ، امروزه از اهمیت خاصی برخوردار می باشند.