امروز: جمعه 10 آذر 1402

 

 • شرح وظایف :
  • نظارت بر امور خط کشی معابر در سطح شهر 
  • هماهنگی در مورد حفاریهای مورد نیاز پیمانکار
  • نگهداری و تعمیرات جداول ، آسفالت و معابر سطح شهر 
  • ارائه طرحهای عمرانی در راستای بهبود فضای سطح شهر
  • پیگیری تأمین اعتبارت و پیش بینی بودجه طرحهای ترافیکی 
  • تشخیص و شناسایی نقاط حادثه خیز در سطح شهر و گزارش آن به مافوق 
  • شناسایی ابنیه فرسوده خطرناک و انجام اقدامات قانونی در جهت رفع خطر از شهروندان 
  • بررسی چراغهای راهنمایی و تابلوهای سطح شهر از لحاظ کنترل وضعیت و بررسی عملکرد
  • ارایه طرح های پیشنهادی جهت تصویب در بودجه سال آینده و حضور در کمیته های عمرانی و مربوط به سطح شهر 
  • سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود