امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

شرح وظایف واحد موتوری و نقلیه :

 

-سرویس و نگهداری کلیه ماشین آلات سبک و سنگین جهت حفظ اموال و جلوگیری از استهلاک افراطی دستگاهی

- تعمیر دستگاههای معیوب کارآمد و آماده بکار نمودن جهت انجام ادامه خدمات به واحدهای اجرایی شهرداری و ماموریتهای سطح شهر

-همکاری و ارائه دستگاههای سالم به واحد های اجرایی شهرداری جهت بکارگیری در انجام کارهای سطح شهر اعم از خدمات شهری ، فضای سبز، عمرانی و تاسیساتی  و...

-آمادگی دستگاهها و کلیه رانندگان برای مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی و رساندن امداد و نجات به شهروندان در هر زمان

-انجام سایر امورمربوطه طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل