امروز: جمعه 10 آذر 1402
خبر اتفاقی

 

 • شرح وظایف : 
  • اتلاف سگهای ولگرد
  • حمل زباله بصورت روزانه 
  • نظارت بر امورات آرامستانها 
  • رفع آبگرفتگی معابر سطح شهر 
  • احداث فضای سبز در رفوژهای خیابانی
  •  نظارت بر کلیه امور پیمانکاران فضای سبز
  •  لایروبی جوبهای سطح شهر بصورت روزانه 
  • حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر 
  • کنترل و نظارت بر تداوم روشنایی پارکها و فضاهای سبز 
  • اعلام آمار متوفیان سطح شهر به ثبت احوال به صورت منظم 
  • تلاش در واگذاری امورات بصورت حجم کاری به بخش خصوصی
  • هرس درختان و رفع خطر اشجار قدیمی و خشک و در حال سقوط 
  • برخورد با مشاغل مزاحم و تأسیسات غیر مجاز( کمیسیون بند 20 ماده 55) 
  • نظارت کامل بر کار پیمانکاران حوزه خدمات شهری و گزارش نحوه کار آنها 
  • تشویق مردم جهت توسعه فضای سبز و استفاده صحیح از وسایل و امکانات مبلمان شهری 
  • ایجاد فضای سبز و محیط های سالم و عاری از آلودگی جهت شهروندان و احداث پارکهای شهری و احداث فضای سبز