امروز: جمعه 10 آذر 1402

 

 • شرح وظایف :
  • شرکت در جلسات متعدد دادگاه حسب مورد 
  • پیگیری و کمک در تفکیک اراضی و ثبت آنها 
  • پاسخ به استعلامات قضایی ، حقوقی و پیگیری آنها .
  • تلاش برای حل مشکلات حقوقی و مسائل قضایی پرسنل و کارکنان اداره از طریق مشارکت حقوقی 
  • انعقادقراردادبا ادارات وشرکتها– تنظیم وارسال شکوائیه ولوایح دفاعی پرونده های مطروحه در دادگاههای عمومی شهرستان ، تجدید نظر استان و غیره حسب مورد