امروز: جمعه 10 آذر 1402

 

  • شرح وظایف  :
    • شرح گزارش مربوط به آتش سوزی  
    • همکاری با واحد خدمات شهری جهت شستشوی جداول و خیابانها 
    • اطفاء حریق در واحدهای مسکونی ، مدارس ، تجاری ، باغها ، زمینهای کشاورزی، جنگلها و مراتع