توسعه- عمران- آبادانی شهر قصرشیرین

 

 

عملیات اجرای زیرسازی، قیرپاشی و آسفالت معابر مسکن مهر، روبروی فرمانداری توسط واحد عمران شهرداری قصرشیرین