امروز: جمعه 11 اسفند 1402

 

 • شرح وظایف : 
  • ايجاد پل ارتباطي بين مردم و شهردار 
  • ايجاد پل ارتباطي بين روزنامه هاي محلي ، استانی
  • فيلم برداري و عكاسي از موضوعات مختلف عملكردي
  • ایجاد ارتباط بین شهردار و کارمندان و مسئولین قسمتها 
  • برگزاري جشنهاي مختلف به مناسبت هاي مختلف و چاپ بنر وپلاكارد و...
  • انعكاس عملكرد شهرداري به نحو مطلوب و آگاهي دادن شهروندان در ارتباط با عملكرد دستگاه
  • اطلاع رساني مناسبت هاي مختلف ملي، مذهبي ، اجتماعی و تشويق و تبليغ جهت شركت پرسنل در اينگونه مناسبات
  • تهیه و تنظیم فرم نظر سنجی و دراختیار گذاشتن ارباب جهت ارائه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات از نحوه فعالیتهای دستگاه