امروز: چهار شنبه 3 مرداد 1403

شرح وظایف روابط عمومی :

 

-اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

-تهیه و انتشار بروشورهاي تبلیغاتی و راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت از خدمات شهرداري

-گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش هاي مربوط به سایت ها، فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها با شیوه ها و قالب هاي موثر و مناسب

-پوشش تبلیغی فضاي عمومی در گرامیداشت ایام و مناسبت هاي ویژه

-انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي ملی و مذهبی و ارایه خدمات شهرداري از طریق رسانه هاي عمومی

-تلاش در راستاي ارتقاء ارتباط شهرداري با مردم به منظور انعکاس فعالیتهاي شهرداري و مؤسسات تابعه به شهروندان و کوشش در جلب اعتماد مردم و همکاري آنها با واحدهاي مختلف

-جمع آوري کلیه اطلاعات و آمار و اخبار مربوط به اقدامات و فعالیت هاي واحدهاي شهرداري از طریق به منظور انتشار در رسانه هاي  اجتماعی

-ارائه راه کارهاي لازم در کلیه امور روابط عمومی

-ایجاد پل ارتباطی بین مدیر و کارکنان وهمچنین بین مردم و شهردار و مدیران

-هماهنگی با شهروندان جهت ملاقات با شهردار

- اطلاع رسانی مناسبتهای مختلف ملی ، مذهبی ، اجتماعی و تشویق و تبلیغ جهت شرکت پرسنل در اینگونه مناسبتها