امروز: پنج شنبه 24 خرداد 1403

در این صفحه میتوانید درخواست خود (شامل انتقاد، پیشنهاد، تقدیر وتشکر و ...) را به صورت الکترونیکی ارائه و شماره پیگیری دریافت کنید. بدیهی است پس از دریافت شماره مکانیزه پیگیری، درخواست شما در سامانه ثبت و پیگیری خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری در این باره به شهرداری، پیش از اعلام نمیباشد. شما با استفاده از شماره مذکور میتوانید از طریق سامانه پیامکی و نیز از طریق سامانه اینترنتی خدمات مجازی شهرداری قصرشیرین، فرایند پیگیری درخواست خود را توسط کارشناسان شهرداری پیگیری کنید.

ورود به سامانه خدمات مجازی شهرداری قصرشیرین (در حال راه اندازی میباشد)