مهندس پورافشار شهردار قصرشیرین و با حضور یکی از اعضای شورای اسلامی شهر از خدمات ارزنده 30 سال خدمت آقای پرویز قدوری از پرنسلی رسمی شهرداری که به افتخار بازنشستکی نائل گردیده اند با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تشکر و قدردانی نمودند