16 دی ماه 1401

 

بازدید استاندار کرمانشاه از منطقه آزاد تجاری شهرستان قصرشیرین

 

 

 

دکتر محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه روز جمعه از منطقه آزاد تجاری قصرشیرین بازدید بعمل آورد و پس از بررسی کامل مرز بر تسریع در عملیات عمرانی و رفع موانع پیشبرد طرح تاکید کرد.

 

در این سفر استاندار، نماینده مردم قصرشیرین،  سرپل ذهاب و گیلانغرب، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی، و جمعی دیگر از مدیران هم در این بازدید همراه بودندو در ضمن شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از این سفر نهایت استفاده را بردند و مسائل و مشکلات شهری و شهرداری را به حضور استاندار و معاونین استاندار عارض شدند.