1-لکه گیری آسفالت خیابان پیروزی

2-موزائیک فرش پیاده رو خیابان ولیعصر (عج)

3-زیرسازی و احداث محل دومیدانی و اسکیت در پارک شاهد

4-جدول گذاری جاده مسیر پرویزخان

5-لایروبی کانالهای دفع آبهای سطحی