امروز: دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

با همت و تلاش جناب آقای مهندس عبدالهی شهردار پرتلاش قصرشیرین و همکاری و همراهی اعضای محترم شورای اسلامی شهر قصرشیرین آسفالت معابر مسکن مهر روبروی فرمانداری که دغدغه اهالی این محله بود انجام گردید .