اجرای عملیات جدول گزاری جاده قصرشیرین بطرف گیلانغرب توسط شهرداری قصرشیرین