امروز: پنج شنبه 24 خرداد 1403

به گزارش روابط عمومی شهرداری قصرشیرین ، دکتر حیدری شهردار با اراده و خلاق قصرشیرین از اجرای طرح زیباسازی دیوارهای سطح شهر خبر داد. دکتر حیدری افزود: هدف از این اقدام، آراستگی سیمای عمومی شهر و ایجاد نشاط و شادی در بین شهروندان است. وی تصریح کرد : نقاشی دیواری یکی از ارکان زیباسازی شهری است و موجب تزریق روح شادابی، افزایش زیباییهای بصری و تنوع بخشی بصری می شود. دکتر حیدری اظهار داشت: در اجرای این طرح، دیوارهای سطح شهر بصورت طراحی، نقاشی و دیوار نویسی زیباسازی می شوند. شهردار قصرشیرین در پایان خاطرنشان کرد : زیباسازی شهری یکی از مسائل بسیار مهمی است که توجه بیشتر مردم را جلب می کند، چرا که شهروندان با حضور در سطح شهر و مشاهده مناظر زیبا با روحیه ای کاملاً متفاوت می توانند امور روزمره خود را آغاز کنند