امروز: پنج شنبه 24 خرداد 1403

اتوماسیون اداری که بیشتر با مفهوم خودکارسازی اداری از آن یاد میشود، مجموعه‌ای ازروشهای کاری و نرم‌افزار وسخت‌افزار رایانه است که برای ذخیره وبازیابی ومبادله اسناد و اطلاعات اداری به کار می‌رود. در اتوماسیون اداری، کاربه دقت آنالیز میشود وکارهای تکراری یاکارهایی که توسط هوش مصنوعی نرم افزار اتوماسیون اداری قابل انجام است جدا شده وبرای آنها نرم افزار یاسخت افزار خاصی طراحی میشود و سایرکارها که نیازبه هوش وقدرت تصمیم گیری انسانی دارد توسط انسان انجام میشود.

اتوماسیون اداری مکانیزمی است درراستای بهبود بهره وری سازمان ازطریق اعمال مدیریت اثربخش و کارا برمجموعه فعالیتهای سازمان بابهره گیری از:

  • گردش الکترونیکی مکاتبات درسطح سازمان
  • جستجوی آسان دراطلاعات ذخیره شده
  • پاسخگویی سریع وبه موقع به مراجعان
  • حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری
  • اعمال کنترل مناسب برکاربران
  • ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات
  • بهبود ارتباطات درون سازمانی
  • تهیه گزارشات و آمار دقیق اطلاعاتی
  • و…

همانطورکه میدانیم هرسازمانی برای انجام مأموریت ورسیدن به اهداف معینی تشکیل میگردد و این اهداف، تعیین کننده فعالیتهای اساسی سازمان محسوب میشوند. با توجه به اینکه نتیجه اهداف، اندیشه‌ها، فعالیتها و اقدامات انجام شده درهرسازمان بصورت اسناد و مدارک نگهداری میشود و این سوابق باصرف وقت و هزینه‌های زیاد تهیه میشود، لذا حاوی اطلاعات و تجربیات گرانبهاییست که درتعالی اهداف سازمان نقش مهمی داشته و بهمین منظوراتوماسیون اداری، یکی ازابزارهای مهم مدیریت درتهیه برنامه‌ها وتصمیم گیریهای استراتژیک سازمان محسوب میگردد.

از اینرو سیستم های اتوماسیون اداری، ابزاری درجهت تسریع امور و اطلاع رسانی مناسب بالاخص در کشورهای درحال توسعه محسوب میشود و بجاست که مؤسسات وسازمانهای دولتی و خصوصی بادیدی آینده نگر به این مهم اهتمام ورزند.

 

ورود به اتوماسیون اداری تحت وب


دانلود نسخه دسکتاپ


راهنمای جامع استفاده از اتوماسیون