آغاز عملیات لکه گیری و ترمیم شبکه معابر آسفالت در سطح شهر قصرشیرین