امروز: شنبه 12 اسفند 1402

آغاز به عملیات قیرپاشی و آسفالت تعریض جاده خروجی قصرشیرین بطرف گیلانغرب توسط شهرداری قصرشیرین