آغاز به عملیات قیرپاشی و آسفالت تعریض جاده خروجی قصرشیرین بطرف گیلانغرب توسط شهرداری قصرشیرین